Kontakt

EU za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama (Evaluacija i monitoring)

Carice Milice 15

11000 Beograd

Telefon: +381 11 263 5114

E-mail: farida.alioui@particip.com

map