O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat je deo komplementarnog paketa pomoći sektorskog reformskog ugovora (SRU) usmerenog na podršku implementaciji delova plana reformi utvrđenih u akcionom planu za reformu javne uprave (RJU)  i programu reformi upravljanja javnim finansijama (UJF). 

Ciljevi projekta

Svrha ovog projekta je pružanje procene usaglašenosti (ili nmonitoringa) ispunjenja četiri opšta uslova i osam promenljivih indikatora za reformu javne uprave (RJU) i upravljanja javnim finansijama (UJF) tokom tri kalendarske godine 2016, 17 i 19, kao i davanje preporuka Delegaciji EU o predloženim iznosima za isplatu u skladu sa sektorskim reformskim ugovorom (SRU).

Sektor
  • Javna uprava
  • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
EuropeAid referenca
EuropeAid/138059/DH/SER/RS
Komponente
  • Početna faza
  • Zvanične procene usaglašenosti
  • Preliminarne procene usaglašenosti
  • Kapitalizacija i deljenje znanja
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
978.000 €
Vreme implementacije
Septembar 2017. - Mart 2020.
Korisnik
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS)
Implementiran od strane
Particip GmbH, Rue Montoyer 31 (7th floor), B-1000 Brussels, Belgium