Sprovođenje

Particip GmbH - Your Partner in Change

Preduzeće Particip GmbH - Vaš partner u promeni, osnovano je 1989. godine i sada je nezavisna, međunarodno priznata konsultantska kompanija, koja nudi stručnost i znanje stečeno u preko hiljadu zadataka širom sveta. Kao multikulturalna kompanija, usluge se fokusiraju na međunarodni razvoj i uključuju monitoring i evaluacije, razvoj kapaciteta i organizacije, tehničku pomoć, savete o politici, izradu smernica za upravljanje na nivou politike, programa i projekata, kao i studije, ankete i analize –sve usluge koje pokrivaju širok raspon sektora i tema.

 

Konsultanti

Farida Alioui

Vodja tima

Aleksandra Georgievska

JNKE – Ekspert za reformu javne uprave